Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü

Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Bu sayfada Şemseddin-i Sivâsi Hz. tarafından kaleme alınan Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Cânân ilinin güllerinin bâğı göründü
Dost iklîminin lâlesinin dâğı göründü

Kaygu gecesi geçdi kamu kalmadı korku
Vuslat gününün gündüzünün âğı göründü

Envâr-ı Muhammed doğuben tutdu cihânı
"Şakku'l-kamer"in mu'cize parmağı göründü

Ya'kûb'a bugün Yûsuf'un kokusu geldi
Eyyûb'a dahî sıhhatinin çâğı göründü

Dil hastesinin derdine tîmâr erişdi
Şemsi'ye dahî dostunun otâğı göründü

Şemsi yine aşk ile bugün vecde erişdi
Vâr ise hayât âbının ırmâğı göründü

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/canan-ilinin-gullerinin-bag-gorundu.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bestenigâr H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu 6