Hicâz İlâhi, Düyek

Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim

Bestekârı: Sadeddin Kaynak

Nutuk sahibi: Derviş Himmet Efendi (k.s.)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim
Bezm-i Hakk’a lâyıklar gelin Allah diyelim
 
Varalım doğru râha yüz sürelim dergâha
Yalvaralım Allah’a gelin Allah diyelim
 
Yolunda cân verelim lutf-i Hakk’a erelimNasihat,
Cemâlini görelim gelin Allah diyelim
 
Dinlen Dervîş Himmet’i tutun farzı sünneti
Ey Muhammed ümmeti gelin Allah diyelim

Şeyh Himmet Efendi
Kuddise Sırruh

Güncellemeler - Talepler