Evic Makamı

Bu bölümde Evic Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bestekârı Güftekârı
Uyan Be Hey Gafil Uyan Şehzâde Seyfeddin Efendi Yunus Emre
Devran Odur Kim Devrini Devri Felek Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü Âlim Efendi Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlâhi Hafız Şevket Efendi Ziver Paşa
Tövbe Ya Rabbi Hata Râhına Gittiklerime Neyzen M. Hakan Alvan Abdülrahim Rûmi
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur Ahmet Özhan İbrahim Nakşî Efendi
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim Yunus Emre
Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka Seyyid Nesimi (k.s.)
Bi Sultan Er-rifai Ya Seyyid Ahmed Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Yunus Emre
Feyiz Dolu Demlerin Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu Bedia Kirazoğlu
İmanımız Allah'dan Kadri Yüce Mevlâdan Ahmet Özhan Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Aşk İle Devran Ederler M. İhsan Özer Şeyh Nüzûli Efendi
Taşdı Rahmet Deryâsı Yunus Emre
Kullarında Yok Sana Layık Meta Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne Hacı Hafız Zeki Altun İsmail Hakkı Bursavî
Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Atıf Efendi