Evic İlâhi

Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne güftesinin, Evic makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sâye saldı ehl-i îman üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan
Doğru ol nûr ehl-i irfân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Bağlayıp şeytanı bende vurdular
Cümleten ağyârı Hakk'a sürdüler
Ehl-i Hakk ol ayda Hakk'ı gördüler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Ehl-i cürmün Hak yüzü yaşın siler
Ağlayanlar şâdolur daim güler
Şerbet-i Gufrân içerler âsiler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Kıl teravihi safâlar bula gör
Et tesâbihi vefâlar bula gör
Zikr ü tâat nûru ile dola gör
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Kalbi jeng-i mâsivâdan eyle ağ
Bu vücudun zenbin andan kıl ferağ
Hakkı'yâ nûr-ı Hudâ'dan yak çerağ
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan