Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sâye saldı ehl-i îman üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan
Doğru ol nûr ehl-i irfân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Bağlayıp şeytanı bende vurdular
Cümleten ağyârı Hakk'a sürdüler
Ehl-i Hakk ol ayda Hakk'ı gördüler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Ehl-i cürmün Hak yüzü yaşın siler
Ağlayanlar şâdolur daim güler
Şerbet-i Gufrân içerler âsiler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Kıl teravihi safâlar bula gör
Et tesâbihi vefâlar bula gör
Zikr ü tâat nûru ile dola gör
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

Kalbi jeng-i mâsivâdan eyle ağ
Bu vücudun zenbin andan kıl ferağ
Hakkı'yâ nûr-ı Hudâ'dan yak çerağ
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Hacı Hafız Zeki Altun 1
Acemaşîran Enes Ergür 1