17 Şa'bân 1440

22 Nisan 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acemaşîran
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Acemaşîran - - -
2.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Yâ Resûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Acemaşîran Devr-i Hindî Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
3.
Acemaşîran - Düyek
Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize
Acemaşîran Düyek Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi ?
4.
Acemaşîran - Sofyan
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Acemaşîran Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Acemaşîran - Düyek
Müjde Müminler Size İhsanı Rahman'dır Gelen
Acemaşîran Düyek Dursun Çakmak Ahmed Remzi Dede
6.
Acemaşîran - Düyek
Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne
Acemaşîran Düyek Enes Ergür İsmail Hakkı Bursavî
7.
Acemaşîran - Düyek
Göründü Mahı Mübarek
Acemaşîran Düyek Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
8.
Acemaşîran - Düyek
Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Acemaşîran - Düyek
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
10.
Acemaşîran - Düyek
Ey Dil Bu Yeter İki Cihanda Sana İz'an
Acemaşîran Düyek Hacı Faik Bey Sultan Divâni
11.
Acemaşîran - Sofyan
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Acemaşîran Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
12.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Acemaşîran Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Atıf Efendi
13.
Acemaşîran - Düyek
Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned
Acemaşîran Düyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
14.
Acemaşîran
Ney Taksimi, ?
Acemaşîran - - -

Güncellemeler - Talepler