Evic İlâhi

Kullarında Yok Sana Layık Meta

Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kullarında yok sana lâyık metâ'
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ 
Senden aldık nûr-i îmân pür-şu'â
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ

MuzafferOzak - https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/kullarinda-yok-sana-layik-meta-evc