Kullarında Yok Sana Layık Meta

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Kullarında Yok Sana Layık Meta nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kullarında yok sana lâyık metâ'
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ 
Senden aldık nûr-i îmân pür-şu'â
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ

MuzafferOzak - https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/kullarinda-yok-sana-layik-meta-evc

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 1