Acemkürdî İlâhi

Mevlam Gözüm Yaşı Akar Sel Olur

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mevlâm gözüm yaşı akar sel olur
İner engin deryâsına göl olur
Âhım dûdu çıkar arşa yol olur
Hakk’ı isteyenler tevhîd eylesin

Tevhîd eder üçler kırklar yediler
Hakk'ı kabûl edüp dünyâ kodular
Anınçün anlara dervîş dediler
Hakk’ı isteyenler tevhîd eylesin

Dervîş olanların bağrı baş olur
Dili tevhîd eder gözü yaş olur
Münkir olanların bağrı taş olur
Hakk’ı isteyenler tevhîd eylesin

Gülümden ayrılmış bülbül gibiyim
Efendisi kovmuş bir kul gibiyim
Bâgî asker basmış bir yol gibiyim
Hakk’ı isteyenler tevhîd eylesin

Bakın Seyyid Seyfullah'ın hâline
Cân u bâşı verdi Allah yoluna
Sakın aldanmayın dünyâ mâline
Hakk'ı isteyenler tevhîd eylesin

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/12/hakki-isteyenler-tevhid-eylesin.html