Ferahnâk İlâhi

Laleler Güller Fulya Sünbüller

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Lâleler güller
Fulya sünbüller
Öten bülbüller
Hakk'ı zikreyler

Âşık yatma kalk
Kâinâta bak
Aşkla ciğer yak
Hakk'ı zikreyle

Zikirde her şey
Feryâd eder ney
Aşk tâcını gey
Hakk'ı zikreyle

Zâhid secdede
Meczûb cezbede
Mü'min tövbede
Hakk'ı zikreyle

Âyetlere bak
Kalbin olsun ak
Geceler mutlak
Hakk'ı zikreyle

Ellerin işde
Kalma teşvişde
Gelsene işte
Hakk'ı zikreyle

Gündüzü sâim
Gece ol kâim
Zâkir ol dâim
Hakk'ı zikreyle

Allah'dır dâim
Her şeyde kâim
Aşkî sen dâim
Hakk'ı zikreyle

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/LalelerGuller.html