Düşte Gördüm Kâinâtın Zühre-i A'mâlini

Nutuk sahibi: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Ferahnâk-Âşirân

beste sayfası ›
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler