Hicâz Niyaz, Sofyan

Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Neyleyeyim dünyâyı
Bana Allah'ım gerek
Gerekmez mâsivâyı
Bana Allah'ım gerek

Ehl-i dünyâ dünyâda
Ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdâda
Bana Allah'ım gerek

Derdli dermânın ister
Kullar sultânın ister
Âşık cânânın ister
Bana Allah'ım gerek

Fânî devlet gerekmez
Dürlü zînet gerekmez
Hak'sız cennet gerekmez
Bana Allah'ım gerek

Mecnûn ister Leylâ'yı
Vâmık isterAzrâ'yı
N'idem gayrı sevdâyı
Bana Allah'ım gerek

Bülbül güle karşı zâr
Pervâneyi yakmış nâr
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek

Beyhûde hevâyı ko
Hakk'ı bula gör yâ hû
Hüdâyî'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/01/neyleyeyim-dunyay-bana-allahm-gerek.html

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=tOzfXB9Z_Bc

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler