22 Şa'bân 1431

2 Ağustos 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acemaşîran
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Acemaşîran - - -
2.
Acemaşîran - Devr-i Hindî
Yâ Resûlallah Acep Kimdir Bize Senden Yakîn
Acemaşîran Devr-i Hindî Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
3.
Acemaşîran - Sofyan
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Acemaşîran Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Acemaşîran - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Acemaşîran Sofyan Zekai Dede Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
5.
Acemaşîran - Düyek
Müjde Müminler Size İhsanı Rahman'dır Gelen
Acemaşîran Düyek Dursun Çakmak Ahmed Remzi Dede
6.
Acemaşîran - Düyek
Hazreti Hakk'ın Habibi Sevgili Bir Tanesi
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
7.
Acemaşîran - Düyek
Bişnevez Ney Çün Hikayet Mi Küned
Acemaşîran Düyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
8.
Acemaşîran - Düyek
İlahi Neylesün Nitsün
Acemaşîran Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
9.
Acemaşîran - Düyek
Yâr İle Etdiğin Ahdi Unutma
Acemaşîran Düyek ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
10.
Acemaşîran - Düyek
Ey Dil Bu Yeter İki Cihanda Sana İz'an
Acemaşîran Düyek Hacı Faik Bey Sultan Divâni
11.
Acemaşîran - Sofyan
Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek
Acemaşîran Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
12.
Acemaşîran - Sofyan
İrfan Meclisine Erişebilsen
Acemaşîran Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Atıf Efendi
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler