Muhayyer Sünbüle İlâhi

Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kutb-i âlem gavs-i Sübhân Hazret-i Cerrâhîdir
Derde derman aşka bürhan Hazret-i Cerrâhîdir

Şarkda garbda âşikâr güneş gibidir himmeti
Nur-i a'zam yüce sultân Hazret-i Cerrâhîdir

Türbesine yüz sürenler matlabını tez bulur
Aşka sâkî iden bâkî Hazret-i Cerrâhîdir

Kapusunda kul olarak hizmet eyle Aşkîyâ
Gedâları sultân eden Hazret-i Cerrâhîdir