Beyâtî İlâhi

Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ehl-i zikrin zikrine burhân olur vakt-i seher
Sâhib-i derde dahî dermân olur vakt-i seher
Halka-i tevhîdde bulun nâim olma Fahri'
Ehl-i na'îm Hakk'a ta'zîmdâr olur vakt-i seher