Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu sayfada İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. tarafından kaleme alınan Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ehl-i zikrin zikrine burhân olur vakt-i seher
Sâhib-i derde dahî dermân olur vakt-i seher
Halka-i tevhîdde bulun nâim olma Fahri'
Ehl-i na'îm Hakk'a ta'zîmdâr olur vakt-i seher

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 4