5 Şa'bân 1438

1 Mayıs 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acem
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Acem - - -
2.
Acem - Evsat
Varımı Ol Dosta Verdim Hanümânım Kalmadı
Acem Evsat Beylikcizâde Ali Aşki Bey Sarban Ahmet Efendi
3.
Acem - Nimevsat
Çalabım Bir Şar Yaratmış
Acem Nimevsat Hacı Bayrâm-ı Velî Hacı Bayrâm-ı Velî
4.
Acem - Aksak Semâi
Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir
Acem Aksak Semâi Hacı Faik Bey Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
5.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
6.
Acem - Düyek
Bi Hamdillah Geldi Mah-ı Şâban
Acem Düyek Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
7.
Beyâtî - Düyek
Yine Şâban Mahı İrdi
Beyâtî Düyek ? ?
8.
Acem - Düyek
Cemalin Aşkına Düşmüş
Acem Düyek Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
9.
Acem - Düyek
Derd-mendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl
Acem Düyek Şirügani İsa Mahvî Efendi
10.
Acem - Sofyan
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Acem Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Acem - Düyek
Teyakkazû Teyakkazû Yâ Niyâm
Acem Düyek Zekai Dede Efendi Hz. Bilal Habeşi (r.a)
12.
Beyâtî - Sofyan
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler