Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gelin meydâne
Girin devrâne
Varın seyrâne
Aşkullah ile

Savın gümânı
Kovun şeytânı
Bulun Rahmân'ı
Aşkullah ile

Sarıl Kur`ân'a
Cân verdi câna
Erdi cânâna
Aşkullah ile

Aşk ile devrân
Âşıka dermân
Zikreyle her ân
Aşkullah ile

Zikr et Sübhân'ı
Fikr et gufrânı
Hak et cânânı
Aşkullah ile

Secdede başın
Îmân yoldaşın
Akıt gözyaşın
Aşkullah ile

Giren devrâne
Bakar mı câne
Olur dîvâne
Aşkullah ile

Aşkî'nin sözü
Kan ağlar gözü
Hakk'dadır özü
Aşkullah ile

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/gelin-meydane-girin-devrane.html

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı