Acemaşîran İlâhi, Sofyan

İrfan Meclisine Erişebilsen

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Aşıkların solmaz taze gülleri
Zikr-i tevhid ider daim dilleri
Evliyaullahın doğru yolları
Yolda bulunagör alırlar seni

Hazreti Nureddin aşkın rehberi
Atıf dervişlerin edna kemteri / alâ Sultanı
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapıdan savmazlar alırlar seni

Defter-i Uşşak - https://www.youtube.com/watch?v=eFxu4628III

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı