Acemaşîran İlâhi

İrfan Meclisine Erişebilsen

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Aşıkların solmaz taze gülleri
Zikr-i tevhid ider daim dilleri
Evliyaullahın doğru yolları
Yolda bulunagör alırlar seni

Hazreti Nureddin aşkın rehberi
Atıf dervişlerin edna kemteri / alâ Sultanı
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapıdan savmazlar alırlar seni

Defter-i Uşşak - https://www.youtube.com/watch?v=eFxu4628III