Acemaşîran İlâhi

İrfan Meclisine Erişebilsen

Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 7 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Bu nutk-u şerifin başka 1 bestesi daha bulunmaktadır. Bunları nutuk özel sayfasından inceleyebilirsiniz.

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Aşıkların solmaz taze gülleri
Zikr-i tevhid ider daim dilleri
Evliyaullahın doğru yolları
Yolda bulunagör alırlar seni

Hazreti Nureddin aşkın rehberi
Atıf dervişlerin edna kemteri / alâ Sultanı
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapıdan savmazlar alırlar seni

Defter-i Uşşak - https://www.youtube.com/watch?v=eFxu4628III