Nutuk sayfasına git ›

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Aşıkların solmaz taze gülleri
Zikr-i tevhid ider daim dilleri
Evliyaullahın doğru yolları
Yolda bulunagör alırlar seni

Hazreti Nureddin aşkın rehberi
Atıf dervişlerin edna kemteri / alâ Sultanı
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapıdan savmazlar alırlar seni

Defter-i Uşşak - https://www.youtube.com/watch?v=eFxu4628III

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı