İrfan Meclisine Erişebilsen

Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi

Bu sayfada Şeyh Atıf Efendi tarafından kaleme alınan İrfan Meclisine Erişebilsen nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İrfan meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

Aşıkların solmaz taze gülleri
Zikr-i tevhid ider daim dilleri
Evliyaullahın doğru yolları
Yolda bulunagör alırlar seni

Hazreti Nureddin aşkın rehberi
Atıf dervişlerin edna kemteri / alâ Sultanı
Gelirsen demezler gelme dön geri
Kapıdan savmazlar alırlar seni

Defter-i Uşşak - https://www.youtube.com/watch?v=eFxu4628III

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak ? 5
Acemaşîran Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 6