Hüzzam İlâhi

Huzurunda Ahir Zaman Ümmetin Allah

Bestekârı: Aslan Hepgür

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Huzurunda âhir zaman ümmetin
Diliyorlar merhametin şefkatin
Nureddin'in yolundayız yâ Kerim
İşfâ'lena yâ Şefial Müznibin

Fahri'dir Hak nebinin sevgisi
Dost aşkî'dir bu tarîkin ehlisi
Cerrâhiler ehli sünnet muhibbî
İşfâ'lena yâ Şefial Müznibin