Hüzzam İlâhi

Vardım Kırklar Yaylasına

Bestekârı: Aslan Hepgür

Güftekârı: Hatayî (Şah İsmail)

Bu sayfada Vardım Kırklar Yaylasına güftesinin, Hüzzam makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Vardım kırklar yaylasına
Gel beri ey cân dediler
Yüz sürdüm ayaklarına
Gir işte meydân dediler

Yerli yerinde durdular
Yerlerinden yer verdiler
Ortaya sofra serdiler
Lokmamıza ban dediler

Erenler kalbi ganîdir
Yuduğu kalbi arıtır
Gelişin kanden beridir
Gel şöyle ihvân dediler

Gördüğünü gözün ile
Beyân etme sözün ile
Ondan sonra bizim ile
Ol sen de mihmân dediler

Şâh Hatâyî nedir hâlin
Duâ edip kaldır elin
Kesegör gıybetden dilin
Cümlemiz yek sân dediler

Kaynak: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WW_R0uT4s7g