Cerrâhî Benim Özüm Kâbe'ye Dönük Yüzüm

Nutuk sahibi: Aslan Hepgür

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Aslan Hepgür
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler