Hicâz Niyaz, Sofyan

Sen Cânından Geçmeden Cânân Arzû Kılarsın

Bestekârı: Aslan Hepgür

Nutuk sahibi: Derviş Yunus

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler