Segâh İlâhi

Server-i Ser Bülendimiz

Bestekârı: Ebu'l Hamis

Güftekârı: Şeyh Sadi Efendi

Bu sayfada Server-i Ser Bülendimiz güftesinin, Segâh makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Server-i ser bülendimiz
Hazret-i pir Efendimiz
Sahid-i seh-levendimiz
Hazret-i pir Efendimiz

Cezbe-i Mustafa ile
Saldi cihana velvele
Gökde eder mukabele
Hazret-i pir Efendimiz

Künye-i feyzi bül-fütuh
Sagar-ı aşkı pür-sabuh
Verdi cihana zevk ü rûh
Hazret-i pir Efendimiz

Aşıkıdır bütün ciba
Tabii oldu evliya
Ehl-i süluke pişüva
Hazret-i pir Efendimiz

Arif-i Rumi namıdır
Vahy-i Huda kelamıdır
Şems-i cihan çerağıdır
Hazret-i pir efendimiz

Fahr-i cihan o serverin
Varisi oldu Hayber'in
Sirri idi peygamberin
Hazret-i pir Efendimiz

Sadi senin de hem-demin
Olmalı gavs-i alemin
Şulesidir bu didemin
Hazret-i Pir Efendimiz