Dügâh İlâhi

Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde

Bestekârı: Dr. Alaeddin Yavaşça

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bülbül-veş figân eyler
Âşık vakt-i seherde
Derdine dermân eyler
Âşık vakt-i seherde

Rahmet kapısın çalar
Nûrdan hulleler biçer
Kudret meyinden içer
Âşık vakt-i seherde

Dertliye dermân erişir
Hakk'la hicâpsız görüşür
Ol mahbûb ile sevişir
Âşık vakt-i seherde

Göz yaşıyla abdest alır
Mevlâsıyla hemdem olur
Vech-i Hakk'ı dâim görür
Âşık vakt-i seherde

Zikrederler Mevlâ'yı
Ol "Aliyyü'l A'lâ"yı
Terkedüben sivâyı
Âşık vakt-i seherde

Bülbül güle zâr eyler
Hakk ile pazar eyler
Şeytanı bîzâr eyler
Âşık vakt-i seherde

Yatma Aşkî seherde
Zikret Hakk'ı her yerde
Derman erişir derde
Âşık vakt-i seherde

MuzafferOzak.com - https://www.youtube.com/watch?v=MlfeE63HGNI