Hicâz Niyaz, Düyek

Benim Mîsâk u Peymânım Cenâb-ı Sünbülî'dendir

Bestekârı: Zakir Yaşar Efendi

Nutuk sahibi: Mehmed Sa'dî Bey

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler