Acemkürdî İlâhi

Kurulur Pazarı Vuslat Yar İle Vakt-i Seher

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kurulur pazar-ı vuslat yâr ile vakt-i seher
Göz yaşı nakdin verenelr mâl alır vakt-i seher

Eşrefî sâ'atdir ol dem aşıkân bidâr olur
Kimde var aşkın nişânı zâr olur vakt-i seher

Bâd eser cânân ilinden mest ider âşıkları
Bû-yi cânânı duyanlar mest olur vakt-i seher

Gâfilan gülâb misâli gaflete dûçâr olur
Tâlib-i gülzâr uyumaz Hakkı'yâ vakt-i seher