İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Mürefte Duyûn-u Umumi Baş Katibi Tekirdağ Mürefte Cerrahi Dergahı Şeyhi

PAYLAŞ: