İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Cerrahî Şeyhi Rızâeddin Yaşar Efendi Halifesi Mürefte Duyûn-u Umumi Baş Katibi Tekirdağ Mürefte Cerrahi Dergahı Şeyhi

PAYLAŞ: