Kurulur Pazarı Vuslat Yar İle Vakt-i Seher

Güftekârı: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Bu sayfada İsmail Hakkı Zühdü Efendi tarafından kaleme alınan Kurulur Pazarı Vuslat Yar İle Vakt-i Seher nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kurulur pazar-ı vuslat yâr ile vakt-i seher
Göz yaşı nakdin verenelr mâl alır vakt-i seher

Eşrefî sâ'atdir ol dem aşıkân bidâr olur
Kimde var aşkın nişânı zâr olur vakt-i seher

Bâd eser cânân ilinden mest ider âşıkları
Bû-yi cânânı duyanlar mest olur vakt-i seher

Gâfilan gülâb misâli gaflete dûçâr olur
Tâlib-i gülzâr uyumaz Hakkı'yâ vakt-i seher

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemkürdî Neyzen M. Hakan Alvan 1