Acemaşîran İlâhi, Düyek

Göründü Mahı Mübarek

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bihamdillah safa buldu gönüller canım
Göründü garra-i mah-ı mübarek canım

Açıldı mağfiret bağında güller canım
Göründü garra-i mah-ı mübarek canım

Açıldı dideler nur-ı Hüdadan canım
Dehanlar doldu zikrile duadan canım

İnibdir lutf-i Hakk-ı semadan canım
Göründü garra-i mah-ı mübarek canım

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı