Acemaşîran İlâhi

Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize

Bestekârı: Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize güftesinin, Acemaşîran makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ta dil virelden sünbüle
Sünbüli'ler derler bize
Meyletmeyiz gayri güle
Sünbüli'ler derler bize

Bu gülşenin kimi gülün
Sever kimisi bülbülün
Aldık heman biz sünbülün
Sünbüli'ler derler bize

Erişdi sem'a bir sada
İns-ü melek eyler nida
Mümkün müdür şükran eda
Sünbüli'ler derler bize