Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize

Güftekârı: ?

Bu sayfada Ta Dilverelden Sünbüle Sünbülîler Derler Bize nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ta dil virelden sünbüle
Sünbüli'ler derler bize
Meyletmeyiz gayri güle
Sünbüli'ler derler bize

Bu gülşenin kimi gülün
Sever kimisi bülbülün
Aldık heman biz sünbülün
Sünbüli'ler derler bize

Erişdi sem'a bir sada
İns-ü melek eyler nida
Mümkün müdür şükran eda
Sünbüli'ler derler bize

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi 2