Suzîdil İlâhi

İsteyen Yarin Hak İder Varın

Bestekârı: ?

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İsteyen yarin
Hâk eder varın
Bulsa dildarın
Saklar esrarın

Bakmayan cana
Erdi canana
Girdi meydana
Terk edip arın

Yar elin tutdu
Birliğe yetdi
Dost ile etdi
Gizli bazarın

Arif ol ey dil
Ola gör kamil
Ben diyen gafil
Utanır yarın

Aşk ile dolan
Arayıp bulan
Nefsini bilen
Bildi Gaffar'ın

Na'şı dinleme
Dostdan inleme
Gülden anlama
Bülbülün zarın

Gel Hüdayi' den
Al haber erken
Hakk'ı isteyen
Kosun inkarın