Sûzinâk İlâhi

Canı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa

Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Can-ı candır Hazret-i Ahmet Muhammed Mustafâ
Tende hem rûh-i revânımdrı Aliyyü'l-Murtazâ

Kurre-i ayn-i Muhammed Şah Hasan ibn-i Ali
Hem Hüseyn-i Müctebâ Şah-ı Şehid-i Kerbelâ

Seyyidü's-süccâd Ali Zeyne'l-abâ Bâkır Veli