Hicâz Niyaz, Düyek

Milk-i Cihân Sultânı Abdülkâdir Geylânî

Bestekârı: Hafız Yusuf Efendi

Nutuk sahibi: Şevkî?

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler