Acemaşîran İlâhi, Düyek

Hak Yoluna Gidenlerin Asa Olsam Ellerine

Bestekârı: Büyük Hafız Kemal Efendi

Nutuk sahibi: Seyrânî

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Er pir vasfın edenlerin
Kurban olsam dillerine

Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile ceng edenin
Silah olsam ellerine

Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Kemiğimi yapsa tarak
Yâr zülfünün tellerine

Bir kâmilin yolun tutsam
Aşk oduna yanıp tütsem
Bülbül gibi feryat etsem
Muhabbetin güllerine

Vücudumu kavursalar
Yönüm yâre çevirseler
Harman gibi savursalar
Muhabbetin yellerine

Seyranî kaldır parmağın
Vaktidir Hakka durmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/10/hakk-yoluna-gidenlerin-asa-olsam.html

Güncellemeler - Talepler