Hicâz Niyaz, Düyek

Dil Hânesi Mir'ât-ı Hakk

Bestekârı: İhsan Bey

Nutuk sahibi: Mehmed Nasuhi Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler