Pençgâh İlâhi, Düyek

Derdini Lokmân'a Demez Derd Nedir Merdân Olan

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Derdini Lokmana demez derd nedir merdan olan
Razını dostana demez vakıfı pinhan olan
Söyleyenden dinleyen Arif gerektir dediler 
Yarın anlar Yûsufi hem sahibi iz'an olan

Kale girmez bil Hakikat hep işarattır mecaz
İntikal eder heman dem mâliki ezhan olan 
Bi hurûfi savtu surettir Hakikat dersleri
Noktadan manayı anlar kabili ferzan olan

Canda sırdır emri Hakk vassaf değil laf-û güzaf
Kaşifa ne seyreder kim vakıfı irfan olan
Bab-ı ahfadan içeri Hakkı'ya esrarı Hakk
Bu yere vasıldır ancak aşık-û hayran olan

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı