Pençgâh İlâhi

Derdini Lokmân'a Demez Derd Nedir Merdân Olan

Bestekârı: Enes Ergür

Güftekârı: İsmail Hakkı Zühdü Efendi

PAYLAŞ:

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.