Segâh Şu'ûl

Belegal Ulâ Bi Kemâlihi

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Beleğa'l ula bikemalihi
Keşefe'd düca bicemalihi
Hasünet Cem'i hısalihi
Sallü aleyni ve alihi

Türkçesi:
Kemali ile yüksek derecelere ulaştı
Cemali le karanlıkları açtı
Bütün huyları güzeldi
Ona ve a'line salat edin