Belegal Ulâ Bi Kemâlihi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Belegal Ulâ Bi Kemâlihi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Beleğa'l ula bikemalihi
Keşefe'd düca bicemalihi
Hasünet Cem'i hısalihi
Sallü aleyni ve alihi

Türkçesi:
Kemali ile yüksek derecelere ulaştı
Cemali le karanlıkları açtı
Bütün huyları güzeldi
Ona ve a'line salat edin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâh Hacı Hafız Zeki Altun 2