Belegal Ulâ Bi Kemâlihi

Nutuk sahibi: ?

Belağa’l-ûlâ bi-kemâlihi
Keşefe’d-ducâ bi-cemâlihi
Hasunet cemî’i hısâlihi
Sallû aleyhi ve âlihi

Türkçesi:
Kemali ile yüksek derecelere ulaştı
Cemali le karanlıkları açtı
Bütün huyları güzeldi
Ona ve a'line salat edin

Güncellemeler - Talepler