Hicâz İlâhi, Düyek

Hidayete Ermişiz Rabbimizdir Bir Allah

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Settar Allah illallah, gaffar Allah illallah
La ilahe illallah Muhammed resulullah

Hidayete ermişiz rabbimizdir bir Allah
Huzurunu bulmuşuz rabbimizdir bir Allah

Nefs ile cihadımız meleklerle galibiz
Kur'an'dır kitabımız Rabbimizdir bir Allah

Rasulunu görmüşüz, rabbimizi sevmişiz
Muhibbi ehli şevkiz rabbimizdir bir Allah

Güncellemeler - Talepler