Hicâz Niyaz, Düyek

Cihâna Mahz-ı Rahmettir Vürûdun Yâ Resûlallah

Bestekârı: Hafız İsmail Nısfet

Nutuk sahibi: Hüseyin Vassâf Efendi (Uşşâkî Şeyhi)

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler