Beyâtî Niyaz, Düyek

Kapına Geldiler Ümmet Muhammed

Bestekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Nutuk sahibi: Edirneli Salihzâde Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı