Hicâz Niyaz, Düyek

Hani Bizden Evvel Gelen Velîler

Bestekârı: Dursun Çakmak

Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler