Acemkürdî Tevşih

Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa

Bestekârı: Sermüezzin Rifat Bey

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Menba'-i nûr-i Hudâ'sın yâ Muhammed Mustafâ
Dembedem feyz-âşinâsın yâ Muhammed Mustafâ

Her kelâmın mu'cize her kârın ihsândır bize
Cânib-i Hakk'dan 'atâsın yâ Muhammed Mustafâ

Tâc-ı İskender sana taht-ı Süleymân n'eylesün
Sen şeh-i mülk-i bekâsın yâ Muhammed Mustafa

Şerbet-i vaslınla dermân eyle Hakkı hasteye
Sen kabûl eyle recâsın yâ Muhammed Mustafâ

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=NpauFF1dVE4
https://www.youtube.com/watch?v=IPpWLu2PCbI