Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Menba'-i nûr-i Hudâ'sın yâ Muhammed Mustafâ
Dembedem feyz-âşinâsın yâ Muhammed Mustafâ

Her kelâmın mu'cize her kârın ihsândır bize
Cânib-i Hakk'dan 'atâsın yâ Muhammed Mustafâ

Tâc-ı İskender sana taht-ı Süleymân n'eylesün
Sen şeh-i mülk-i bekâsın yâ Muhammed Mustafa

Şerbet-i vaslınla dermân eyle Hakkı hasteye
Sen kabûl eyle recâsın yâ Muhammed Mustafâ

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=NpauFF1dVE4
https://www.youtube.com/watch?v=IPpWLu2PCbI

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemkürdî Sermüezzin Rifat Bey 1