4 Rebî'ul-âhir 1430

30 Mart 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Acemkürdî
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Acemkürdî - - -
2.
Acem - Evsat
Varımı Ol Dosta Verdim Hanümânım Kalmadı
Acem Evsat Beylikcizâde Ali Aşki Bey Sarban Ahmet Efendi
3.
Acem - Evsat
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Acem Evsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Acem - Nimevsat
Çalabım Bir Şar Yaratmış
Acem Nimevsat Hacı Bayrâm-ı Velî Hacı Bayrâm-ı Velî
5.
Acem - Düyek
Cemalin Aşkına Düşmüş
Acem Düyek Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy Süleyman Veliüddin El-cerrahi Efendi
6.
Acem - Düyek
Derd-mendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl
Acem Düyek Şirügani İsa Mahvî Efendi
7.
Acem - Sofyan
Ben Bilmedimki Ben Kimim
Acem Sofyan Neyzen Hakan Alvan Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
8.
Acem - Sofyan
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Acem Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Acemkürdî
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Acemkürdî - - -
10.
Acemkürdî - Devr-i Hindî
İster İsen Bulasın Cananı Sen
Acemkürdî Devr-i Hindî Yalçın Tura Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
11.
Acemkürdî - Düyek
Menba-i İlm-i Hüdâ'sın Ya Muhammed Mustafa
Acemkürdî Düyek Sermüezzin Rifat Bey İsmail Hakkı Bursavî
12.
Acemkürdî - Sofyan
Mevlam Gözüm Yaşı Akar Sel Olur
Acemkürdî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
13.
Acemkürdî - Raks Aksağı
Ben Gelmedim Dava İçin
Acemkürdî Raks Aksağı Neyzen Hakan Alvan Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Acemkürdî
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Acemkürdî - - -

Güncellemeler - Talepler