Hicâz Niyaz, Düyek

Dil Hânesi Pür-Nûr Olur

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler